Щербина
Надія Іванівна,
завідувач художньо-естетичного відділу
к.т. 0960109493
Міністерство освіти і науки України
Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації
Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради

Центр позашкільної освіти
та професійного самовизначення учнівської молоді
"СОНЯШНИК"
Центр позашкільної освіти
Контакти:

Поштова адреса:
м.Біла Церква,
б-р.Олександрійський,17

Телефон:
(0456) 39-02-89
             39-02-92

Електронна адреса:
mysunflower@i.ua

"Соняшник"
в facebook
ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИЙ ВІДДІЛ
ЦПО "СОНЯШНИК"

Художньо-естетичний відділ ЦПО "Соняшник" є структурним підрозділом закладу.
Напрямки діяльності відділу:
 • організаційні заходи із забезпечення функціонування відділу;
 • освітній процес у гуртковій роботі;
 • участь гуртківців у конкурсних заходах різного рівня, концертах, фестивалях, виставках та інших масових заходах;
 • інструктивно-методична робота з педагогами та батьками;
 • покращення матеріально-технічної бази.

Основні завдання
 • Забезпечення необхідних умов для особистісного розвитку вихованців на основі актуалізації гуманістичних традицій світової культури, врахування художніх інтересів і потреб, виховання естетичної свідомості - ідеалів, смаків, суджень, оцінок;
 • Розвиток творчого потенціалу та самостійного мислення гуртківців, розширення свободи вибору форм художньої самореалізації, які відповідають здібностям і професіональним орієнтаціям особистості;
 • Організація змістовного дозвілля дітей та підлітків, формування комунікативної культури як механізму людської взаємодії.
 • Розширення уявлення дітей та підлітків про види і жанри мистецтва (музичного, театрального, образотворчого, декоративно-вжиткового), про напрями народного мистецтва, витоки оберегової символіки (вишивка, писанкарство тощо);
 • Розвиток вміння виражати власні художні враження, використовуючи асоціативно-образні порівняння, та давати самостійну естетичну оцінку творам мистецтва різних епох і стилів;
 • Залучення гуртківців до проблемно-пошукових ситуацій, що вимагають розв'язання творчих (колективних, групових, індивідуальних) завдань.
 • Забезпечення належних умов для продуктивної, практично-зорієнтованої, пізнавальної діяльності вихованців з урахуванням їхніх інтересів, нахилів та потреб, формування ключових життєвих компетентностей, прагнення до самореалізації, професійного самовизначення, успішної трудової і творчої діяльності.
 • Організація роботи з обдарованими дітьми, розвиток їх творчих здібностей та пізнавальної активності, інтелектуальної, емоційно-вольової, психічної сфери особистості.
 • Формування у творчих об'єднаннях соціально зрілих, креативних особистостей, їх громадянської позиції, патріотизму, національної свідомості та власної гідності.
 • Залучення гуртківців до активної участі у різного рівня творчих конкурсах, концертній та виставковій діяльності, благодійних заходах.
 • Надання методичної допомоги керівникам гуртків та художніх колективів в організації освітнього процесу.
 • Використання інноваційних методик та технологій у освітньому процесі закладу; вивчення та узагальнення результатів передового педагогічного досвіду, його аналіз, розповсюдження.
 • Здійснення рекламно-інформаційної діяльності в друкованих та електронних засобах інформації.

Педагоги художньо - естетичного відділу:

Щербина Надія Іванівна -                                 завідувач художньо-естетичного відділу,
                                                                                    керівник творчої майстерні "Радосвіт";
Гаврилюк Ольга Миколаївна -                        керівник народного вокального ансамблю "Співограй";
Красніцька - Луцик Людмила Мар'янівна - керівник народної студії петриківського розпису "Азалія";
Сесьомко Ірина Миколаївна,
Громадська Катерина Євгеніївна -                керівники зразкового лялькового театру "Фантазія";
Коробко Валентина Іванівна -             керівник зразкової студії образотворчого мистецтва "Берестяночка";
Бобло Валентина Миколаївна -                     керівник студії образотворчого мистецтва "Акварелі";
Клеймьонова Людмила Володимирівна -  керівник студії образотворчого мистецтва "Палітра";
Чубачкіна Людмила Михайлівна -                керівник студії образотворчого мистецтва "Барви",
                                                                                    гуртка ліплення "Митці",
                                                                                    гуртка художнього конструювання, студії декору;
Гуменюк Віктор Володимирович -                керівник гуртка образотворчого мистецтва "Вернісаж";
Яковенко Тетяна Степанівна -                        керівник театрального колективу "Пролог"
Гутник Валентина Миколаївна -                     керівник гуртка бісероплетіння "Намистинка";
Дудчик Ірина Дмитрівна -                                  керівник школи руко мистецтва "Креатив";
Друзь Оксана Григорівна -                               керівник театрального колективу "Артистик";
Болховітіна Ольга Анатоліївна -                    керівник театральної студії;
Поперечна Тетяна Федорівна -                      керівник музичного театру "Intermezzo";
Матківська Оксана Григорівна -                     керівник хореографічного колективу "Мозаїка";
Дядюн Світлана Анатолівна -                         керівник хореографічної студії;
Коломієць Вадим Вікторович -                       керівник циркової студії;